Landbrugslauget

Udlejning

Leje af AndelsHaver-Længen (Længen), Andelshaver-Rummet (AH), Kastanjely (K-Ly) og Skovly (S-Ly)
Længen og Brinkholms øvrige faciliteter kan reserveres til privat formål hhv. udlejes efter aftale.

Henvendelse herom kan ske på mail til info@landbrugslauget og/eller Eva Granager telefon 21800211.
Når reservationen er noteret i kalenderen på hjemmesiden og lejebeløbet er indbetalt, er reservationen gyldig.

Anvendelse
Alle anvendte faciliteter, herunder toilet Hjerterummet, skal afleveres i opryddet og rengjort stand (uanset den stand de forefandtes i ved ankomst). Der må ikke efterlades opvask og madvarer. Håndklæder, viskestykker og duge afleveres vasket. Duge skal være strøget.

Ved overnatning medbringes eget sengetøj og linned. Der må ikke anvendes miljøskadelige rengøringsmidler.
Evt. beskadigelser rapporteres til bestyrelsen, der forbeholder sig ret til at kræve det beskadigede erstattet.

Betaling
Der betales pr. påbegyndt døgn i den tid faciliteterne optages, dvs. fra man begynder at rigge til og til den sidste oprydning er færdiggjort. Fx ibrugtagning kl. 17 den ene dag, aflevering kl. 17. den efterfølgende dag.
Pengene indbetales når reserveringen er aftalt på LandbrugsLaugets konto, Merkur Bank reg.nr. 8401 Kontonr. 4205086.

Priser
Ikke-andelshavere betaler 2.500 kr. / døgn for leje af Længen & tillæg ved behov for evt. overnatning 200 kr./rum/døgn efter særlig aftale med bestyrelsen. Henvendelse på mail til: info@landbrugslauget.dk.

Andelshavere betaler 1.500 kr./døgn for leje af Længen samt tillæg ved behov for evt. overnatning 100 kr. /rum/døgn.
Andelshavere betaler 100 kr. for enkeltvis overnatning i K-Ly, S-Ly og AH-Rummet

Aktive andelshavere betaler 750 kr./døgn for leje af Længen og alle øvrige faciliteter Aktive andelshavere betaler 0 kr. for enkeltvis overnatning i K-Ly, S-Ly og AH-Rummet.

Korttids/enkelt-dags/aftenarrangementer afholdt i Længen fx til hobbyaktivitet 100 kr/ mødegang .
(Vejledende; afhængigt af hyppighed, deltagerantal m.m.)
se også Kommerciel brug.

NB Leje af Længen til reduceret pris forudsætter, at lejeren, som selv skal være andelshaver, deltager i arrangementet.

Annullering af reservationer
Den indbetalte leje tilbagebetales fratrukket 100 kr. i administrationsgebyr. Hvis en reservation afmeldes senere end 14 dage før arrangements afholdelse, tilbagebetales dog kun ½ af lejebeløbet, og der tilbageholdes et administrationsgebyr på 100 kr.

Ordforklaring
Hobby-brug:  andelshaveres regelmæssig brug af Længen til hobby-aktivitet skal aftales enkeltvis med LL-bestyrelsen med udgangspunkt i aktivitetens omfang, mødehyppighed, antal personer, forbrugsbehov af vand, varme (brænde) og strøm. Vejledende pris 100 kr. / gang (i et forløb).
Kommerciel brug:  aftales individuelt med LL-bestyrelsen. Der udarbejdes kontrakt. Enhver brug af navnet Brinkholm hhv. LandbrugsLauget skal aftales med bestyrelsen inden det tages i brug.
AH-Rummet: opholds- overnatningsrummet i stuehuset (med køkkenfacilitet)
Kastanjely:  overnatningssrummet i Længen bag mølleriet.
Skovly:  skurvognen .
Aktive andelshavere:  andelshavere, der deltager i arbejdet for LandbrugsLauget, enten ved at være med i en af de faste grupper eller ved jævnligt at deltage i arbejdet på gården eller andelshavere, som bidrager til gårdens drift ved regelmæssige indbetalinger af frivilligt kontingent.
Arrangementer med  privat formål:  arrangementer, der er Brinkholm uvedkommende, idet de hverken er planlagt af bestyrelsen eller nogen af de faste grupper.

25.03.2019


Redigeret af: bodil