Landbrugslauget

Gården


"Hist, hvor vejen slår en bugt".....

Andelsgården Brinkholm er en 4-længet gård med en 300-årig historie. Hovedhuset er i røde mursten og sorte tegl og er opført i 1950`erne.I Brinkholms hovedbygning ligger kontor, weekendlandmandsrum (WL-rum), badeværelse og en mindre lejlighed i stueetagen, på første sal ligger også en stor lejlighed og desuden er der en vaskekælder. Begge lejligheder udlejes.

De 3 andre længer er hvidkalkede bindingsværksbygninger med gråt eternittag. 2 af staldlængerne er ombygget til pakkehal til grønsager, mølleri - hvor der males mel af eget korn, ægpakkeri, toilet og depot, samt endnu et hvilerum for andelshavere, Kastnie-Ly (K-Ly), og et nyindrettet fyrrum til vores BAXI-træpillefyr. Den tredje længe indeholder et stort fællesrum med fuldt etableret køkken og brændeovn – i daglig tale kaldet andelshaverlængen (AH-Længen), og som blev renoveret i 2010. Gården har en stor lade med tørreanlægning for korn samt 5 kornsiloer af forskellig størrelse samt særskilt kølerum.

Gårdens marker er på 35 ha og er beliggende på begge sider af Tryggevælde Å, hvilket giver et meget rigt og varieret landskab. Jorden er vel nivelleret og letarbejdet. Langs den træ- bevoksede åbrink er der gode muligheder for fiskeri.

 Danmark og Europa investerer i landdistrikterne
Brinkholm har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk. Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljøet og biodiversitet. Tilskuddet har medført, at bedriften har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion og sælge økologisk producerede fødevarer.


Redigeret af: admin