Landbrugslauget

Gården


"Hist, hvor vejen slår en bugt".....

Andelsgården Brinkholm er en 4-længet gård med en 300-årig historie. Hovedhuset er i røde mursten og sorte tegl og er opført i 1950`erne.I Brinkholms hovedbygning ligger kontor, andelshaverrum, badeværelse og en mindre lejlighed i stueetagen, på første sal ligger også en stor lejlighed og desuden er der en vaskekælder. Begge lejligheder er lejet ud.

De 3 andre længer er hvidkalkede bindingsværksbygninger med gråt eternittag. 2 af staldlængerne er ombygget til pakkehal til grønsager, mølleri - hvor der males mel af eget korn, ægpakkeri, toilet og depot, samt endnu et hvilerum for andelshavere, Kastnie-Ly (K-Ly), og et nyindrettet fyrrum til vores BAXI-træpillefyr. Den tredje længe indeholder et stort fællesrum med fuldt etableret køkken og brændeovn – i daglig tale kaldet andelshaverlængen (AH-Længen), og som blev renoveret i 2010. Gården har en stor lade med tørreanlægning for korn samt 5 kornsiloer af forskellig størrelse samt særskilt kølerum. I tilknytning til stuehuset er der endvidere en beboelsesvogn, Skovly.  

Udlejning
AndelsHaver-Længen (Længen), AH-Rummet, Kastanjely (K-Ly) og Skovly (S-Ly) udlejes til privat formål. Henvendelse herom kan ske på mail til info@landbrugslauget og/eller Eva Granager Barroughs telefon 21800211. 
Når reservationen er noteret i kalenderen på hjemmesiden og lejebeløbet er indbetalt, er reservationen gyldig.

Vilkår
Alle anvendte faciliteter, herunder toilet Hjerterummet, skal afleveres i opryddet og rengjort stand (uanset den stand de forefandtes i ved ankomst). Der må ikke efterlades opvask og madvarer med udløbsdato. Håndklæder, viskestykker og duge afleveres vasket. Duge skal være strøget. 
Ved overnatning medbringes eget sengetøj og linned. Der må ikke anvendes miljøskadelige rengøringsmidler.
Evt. beskadigelser rapporteres til bestyrelsen, der forbeholder sig ret til at kræve det beskadigede erstattet.

Betaling
Der betales pr. påbegyndt døgn i den tid faciliteterne optages, dvs. fra man begynder at rigge til og til den sidste oprydning er færdiggjort. Fx ibrugtagning kl. 17 den ene dag, aflevering kl. 17. den efterfølgende dag. 
Pengene indbetales når reserveringen er aftalt på LandbrugsLaugets konto, Merkur Bank reg.nr. 8401 Kontonr. 4205086.

Priser:
Ikke-andelshavere betaler 2.500 kr. / døgn for leje af Længen & tillæg ved behov for evt.overnatning 200 kr./rum/døgn efter særlig aftale med bestyrelsen
Andelshavere betaler 1.500 kr./døgn for leje af Længen & tillæg ved behov for evt.overnatning 100 kr. /rum/døgn. 
Andelshavere betaler 100 kr. for enkeltvis overnatning i K-Ly, S-Ly og AH-Rummet
Aktive andelshavere betaler 750 kr./døgn for leje af Længen og alle øvrige faciliteter
Aktive andelshavere betaler 0 kr. for enkeltvis overnatning i K-Ly, S-Ly og AH-Rummet 
Korttids/enkelt-dags/aftenarrangementer afholdt i Længenfx til hobbyaktivitet 100 kr/ mødegang(Vejledende; afhængigt af hyppighed, deltagerantal m.m.) 100 / mødegang

Hvad/hvem/kr. pr. påbegyndt døgn Andelshaver Aktiv Andelshaver Ikke-AndelshaverLængen 1.500 kr 750 kr 2.500 krOvernatning i tilknytning til Længen 100 kr/ rum 0 kr 200 krEnkeltvis overnatning i enkeltrum 100 kr/ rum 0 kr 200 kr/ rum(Vejledende; afhængigt af hyppighed, deltagerantal m.m.) Efter aftale,se også Kommerciel brug    NB Leje af Længen til reduceret pris forudsætter, at lejeren, som selv skal være andelshaver, deltager i arrangementet.

Annullering af reservationer:
Den indbetalte leje tilbagebetales fratrukket 100 kr. i administrationsgebyr. Hvis en reservation afmeldes senere end 14 dage før arrangements afholdelse, tilbagebetales dog kun ½ af lejebeløbet, og der tilbageholdes et administrationsgebyr på 100 kr. 

Begrebsforklaring:
Hobby-brug: andelshaveres regelmæssig brug af Længen til hobby-aktivitet skal aftales enkeltvis med LL-bestyrelsen med udgangspunkt i aktivitetens omfang, mødehyppighed, antal personer, forbrugsbehov af vand, varme (brænde) og strøm. Vejledende pris 100 kr. / gang (i et forløb).
Kommerciel brug: aftales individuelt med LL-bestyrelsen. Der udarbejdes kontrakt. Enhver brug af navnet Brinkholm hhv. LandbrugsLauget skal aftales med bestyrelsen inden det tages i brug.
AH-Rummet: opholds- overnatningsrummet i stuehuset (med køkkenfacilitet)
Kastanjely: overnatningssrummet i Længen bag mølleriet
Skovly: skurvognen
Aktive andelshavere: andelshavere, der deltager i arbejdet for LandbrugsLauget, enten ved at være med i en af de faste grupper eller ved jævnligt at deltage i arbejdet på gården eller andelshavere, som bidrager til gårdens drift ved regelmæssige indbetalinger af frivilligt kontingent. 
Arrangementer med privat formål: arrangementer, der er Brinkholm uvedkommende, idet de hverken er planlagt af bestyrelsen eller nogen af de faste grupper. 

Vedtaget på bestyrelsesmøde d.  31.1.19  udmeldt til Andelshaverne ved opslag på den interne hjemmeside den . zzGårdens marker er på 35 ha og er beliggende på begge sider af Tryggevælde Å, hvilket giver et meget rigt og varieret landskab. Jorden er vel nivelleret og letarbejdet. Langs den træ- bevoksede åbrink er der gode muligheder for fiskeri.

 Danmark og Europa investerer i landdistrikterne
Brinkholm har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk. Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske cialis Danmark og derved opnå en række fordele for miljøet og biodiversitet. Tilskuddet har medført, at bedriften har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion og sælge økologisk producerede fødevarer.


Redigeret af: admin