Landbrugslauget
Udskriv

Mere natur på Brinkholm

Lørdag d. 13. november plantede Naturgruppen samt venner over 300 planter langs Storkebækken. De små planter vil forhåbentlig vokse op og blive et levende hegn af tjørn, hassel, el, skovæble, slåen, fjeldribs og æblerose. Et levende hegn vil forbedre levemulighederne for mange insekter, fugle og små pattedyr, bl.a. hasselmusen.

Planterne er finansieret af Naturstyrelsen og Christian Croffs crowdfunding Brinkholm farm whisky. 

2021-11-15:
Forfatter: Gunver