Landbrugslauget
Udskriv

Generalforsamling lørdag d. 19. juni 2021 kl. 12.00

2021-06-05:

Der vil være indskrivning fra kl 11.00. På grund af corona bliver der mod sædvane desværre ingen servering af mad, men udelukkende kaffe, te og vand samt mulighed for at købe øl. Medbring selv mad.

Dagsorden:

 1. Valg af stemmetællere
 2. 2. Valg af ordstyrer
 3. Valg af 2 referenter
 4. Beretningen om det forgangne år fremlægges til godkendelse
 5. Det seneste årsregnskab fremlægges til godkendelse.
 6. Selskabets økonomiske situation i indeværende år
 7. Behandling af indkomne forslag, herunder bestyrelsens forslag til generationsskifte
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 10. Valg af 2 interne revisorer og suppleant
 11. Valg af eksterne revisorer
 12. Eventuelt

Fuldmagt modtaget elektronisk skal være indskannet med fuldmagtgivers personlige underskrift og indleveres ved indskrivning til generalforsamlingen.

Alle dokumenter vedrørende dgsordenens punkter findes på den interne hjemmeside
http://www.landbrugslauget.dk/Andelshaver/internt.php

 

Forfatter: Bodil