Landbrugslauget
Udskriv

Generalforsamling i LandbrugsLauget 14. juni 2020

Kære andelshaver 

2020-04-25:

Hermed indkalder vi til generalforsamling i LandbrugsLauget a.m.b.a. søndag den 14. juni 2020 kl. 12.00 på Brinkholm.

Der vil være indskrivning fra kl 11.00, hvor der også vil være mulighed for en bid brød.

Kl 12 indleder vi mødet med et indlæg ved Julie Mahler og Sif Hjelm om resultater af deres undersøgelse af LandbrugsLauget i forbindelse med deres specialeafhandling på Etnografi, Københavns Universitet.

Kl 13 starter selve generalforsamlingen. 

Dagsorden for generalforsamlingen:

1.     Valg af stemmetællere
2.      Valg af ordstyrer
3.     Valg af 2 referenter
4.     Beretningen om det forgangne år fremlægges til godkendelse
5.     Det seneste årsregnskab fremlægges til godkendelse
6.     Selskabets økonomiske situation i indeværende år beskrives
7.     Behandling af indkomne forslag
8.     Valg af bestyrelsesmedlemmer
9.     Valg af suppleanter til bestyrelsen
10.   Valg af 2 interne revisorer og suppleant
11.   Valg af eksterne revisorer
12.   Eventuelt  

Forslag skal indsendes senest onsdag den 20. maj 2020 til bestyrelsen@landbrugslauget.dk

Indkomne forslag sendes ud på mail forud for generalforsamlingen.

Fuldmagt modtaget elektronisk skal være indskannet med fuldmagtgivers personlige underskrift, der indleveres ved indskrivning til Generalforsamlingen.

Skulle generalforsamlingen mod forventning blive udskudt pgra. Corona-situationen meddeles dette under ’Nyheder’ på hjemmesiden.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

21. april 2020

 
 

 

Forfatter: hmiah