Landbrugslauget
Udskriv

ANDELSHAVER: du skal til generalforsamling 16. juni!

2019-05-15:

Kære andelshaver

Der indkaldes til generalforsamling i LandbrugsLauget a.m.b.a.

Søndag den 16. juni 2019 kl. 12.00

 Der vil være indskrivning fra kl 11.00, hvor der også vil være mulighed for en bid brød.

Kl 12 indleder vi mødet med et indlæg ved vores nye naboer ved Karise, Permatopia. En repræsentant herfra vil fortælle om tilværelsen her med særlig vægt på Permatopias landbrug og sociale fællesskab.

Kl 13 starter selve generalforsamlingen.

 Dagsorden for generalforsamlingen:

 1.     Valg af stemmetællere

2.      Valg af ordstyrer

3.     Valg af 2 referenter

4.     Beretningen om det forgangne år fremlægges til godkendelse

5.     Det seneste årsregnskab fremlægges til godkendelse

6.     Selskabets økonomiske situation i indeværende år beskrives

7.     Behandling af indkomne forslag

8.     Valg af bestyrelsesmedlemmer

9.     Valg af suppleanter til bestyrelsen

10. Valg af 2 interne revisorer og suppleant

11. Valg af eksterne revisorer

12. Eventuelt  

Forslag skal indsendes senest fredag den 22. maj 2019. Til bestyrelsen@landbrugslauget.dk

Indkomne forslag og regnskab lægges på hjemmesiden.

Forfatter: mia