Landbrugslauget
Udskriv

Generalforsamling 11. juni 2017

Dagsorden
2017-04-16:

 

Generalforsamling i LandbrugsLauget a.m.b.a. afholdes søndag den 11. juni 2017 kl. 13.00

 

Der vil være indskrivning fra kl 12.00, hvor der også vil være mulighed for en ostemad.

Forslag skal sendes senest lørdag den 20. maj 2017 til bestyrelsen@landbrugslauget.dk.
Indkomne forslag og regnskab lægges på hjemmesiden den 28. maj 2017.


Dagsorden for generalforsamlingen: 

1.     Valg af stemmetællere.

2.     Valg af 2 ordstyrere.

3.     Valg af 2 referenter

4.     Beretningen om det forgangne år fremlægges til godkendelse.

5.     Det seneste årsregnskab fremlægges til godkendelse

6.     Behandling af indkomne forslag.

7.     Valg af bestyrelsesmedlemmer.

8.     Valg af suppleanter til bestyrelsen.

9.     Valg af 2 interne revisorer og suppleant.

10.   Valg af eksterne revisorer.

11.  Eventuelt.  

Vel mødt!

Forfatter: Bestyrelsen