Andelshaver

LandbrugsLauget A.m.b.a. blev stiftet d. 17. juni 2001.


LandbrugsLauget er et andelsselskab. A.m.b.a. står for andelsselskab med begrænset ansvar.
D. 2. januar 2002 bestod LandbrugsLauget af 500 andelshavere, der i fællesskab købte den økologiske gård Brinkholm i St. Linde ved Karise på Stevns.

Hvis du har lyst til at blive andelshaver, kan du købe en andel. En andel koster kr. 5.000,-, og du hæfter økonomisk kun for din egen andel. Hvis du ønsker at købe en andel, beder vi dig sende en e-mail til bestyrelsen@landbrugslauget.dk og samtidig indbetale beløbet til Reg.nr. 8401 konto nr. 1048653 i Merkur Bank. Så vil du få tilsendt et andelsbevis, så snart vi har registreret din indbetaling. Læs mere om at blive andelshaver under Køb en andel.

Som andelshaver har du hver måned mulighed for at deltage i andelshaver-arbejdsdag, hvis du vil vide hvornår næste andelshaver-arbejdsdag er så læs her og hvis du vil vide mere om selve arbejdsdagen kan du finde oplysningerne her.

Under Historie og visioner kan du læse om baggrunden for stiftelsen af LandbrugsLauget.

Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling og består af 6 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Som andelshaver er du sikret indflydelse ved den årlige generalforsamling med vedtagelse af produktionsplan og valg til bestyrelsen. LandbrugsLauget har en intern hjemmeside, hvor du kan læse referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, orientere dig om de forskellige aktivitetsgrupper.


Redigeret af: mia