Landbrugslauget

Historie og visioner


Model for LandbrugsLauget

LandbrugsLauget er et andelsselskab, der står som ejer af landbruget (jord, bygninger m.m.) og udlåner landbruget (herunder dets bygninger og andre faciliteter) til landmanden og andelshaverne. Visionen var, at vi på Brinkholm skulle dyrke vores egne økologiske grøntsager samt opdrætte økologiske grise og kyllinger, som herefter skulle afsættes til andelshaverne.

En del af startkapitalen kom fra andelshaverne, dvs. fra både forbrugere og en gruppe af landmænd (i dag kun 1 landmand), og resten af kapitalen fremkom ved låntagning. LandbrugsLauget "giver" brugsretten over gården til landmanden. LandbrugsLauget planlægger driften på baggrund af andelshavernes ønsker og etablerer faciliteter på gården for andelshaverne. Driften skal som minimum overholde forskrifterne for økologisk dyrkning fra Landsforeningen for Økologisk Jordbrug (LØJ) og fra staten (det røde Ø-mærke).

Landmand uden rentebyrde
Mange landbrug er i dag under økonomisk pres på grund af høje priser på jord og lave priser til landmanden for fødevarerne. I LandbrugsLauget får den til enhver tid fungerende landmand mulighed for at drive landbrug uden andre økonomiske forpligtelser end sin egen andel.

Der bliver ikke tale om at trække kapital ud af landbruget ved ejerskifte, for LandbrugsLauget forbliver ejer, selvom landmanden udskiftes. På længere sigt vil Brinkholm kunne tænkes helt frikøbt og ude af økonomiske spekulationer.

Hvad får man som forbruger ud af at blive andelshaver?
Som andelshaver kan man få friske økologiske fødevarer leveret til døren hele året rundt med viden om fødevarernes oprindelsessted.

Som andelshaver får man tilknytning til en gård på landet. Gården kan bruges til friluftsaktiviteter og som en slags ”besøgslandbrug” m.m., når man gerne vil en tur på landet, enten for at slappe af eller for at deltage i aktiviteter og/eller arbejde på gården.

På gården er der indrettet en andelshaverlænge med køkken og opholdsrum, overnatningsmuligheder og mulighed for udendørsaktiviteter m.m.

LandbrugsLauget skaber nogle rammer, hvor det er muligt at diskutere produktionsform og udmønte beslutninger i praksis ved forslag på de årlige generalforsamlinger. Såvel landmand som andelshavere har ansvar for, at gården drives bedst muligt efter fælles interesser.

Mange vil måske være tilbøjelige til at forvente billige fødevarer i LandbrugsLauget, fordi der er færre mellemled, men det er ikke formålet med LandbrugsLauget. LandbrugsLauget skal sikre rimelige priser både for landmand og forbrugere. Det er ikke meningen, at priserne i LandbrugsLauget skal være urimeligt høje for at sikre LandbrugsLauget indtægt, men det er heller ikke lave priser, der skal motivere forbrugerne til at deltage. Priserne afviger ikke væsentligt fra markedspriserne på økologiske varer, og markedsprisen vil altid fungere som et pejlemærke i prisfastsættelsen.

Alligevel kan der siges at være økonomiske incitamenter for at deltage – de er blot ikke kortsigtede og kun til egen nytte. At købe en andel er en form for etisk investering.

Gennem en andel er man med til at støtte et økologisk landbrug og økologisk fødevareproduktion til på langt sigt at blive til berigelse for vores planet. Investeringen bygger ikke på et afkast til ensidig personlig berigelse, men på fællesskabet/netværkets berigelse. Om man vil, kan man sige det sådan, at for at berige sig selv, må man hjælpe andre, fordi vi som mennesker indgår i et fællesskab og er afhængige af andre.

Og sådan gik det …
Efter den første bekostelige opstart blev det desværre nødvendigt at træffe nogle tunge beslutninger for at redde LandbrugsLauget/Brinkholm. For at rette op på økonomien blev ca. 30 ha jord solgt fra, ligesom dyreholdet blev indskrænket til høns. Derudover blev andelshaverne opfordret til at indbetale et ekstra bidrag samt at deltage mere aktivt i det daglige arbejde på gården.

Landmanden, bestyrelsen og de aktive andelshavere arbejder tæt sammen for at få produktionen og kasseforretningen (levering af økologiske fødevarer til forbrugerne) til at danne grundlag for at bevare LandbrugsLauget, således at Brinkholm kan drives økonomisk forsvarligt og derved give andelshaverne mulighed for at opretholde bæredygtige økologiske aktiviteter på en naturskøn gård. Siden 2012 har Brinkholm tillige produceret mel af gårdens eget korn og på gårdens egen mølle. Melet genererer en betydende del af LandbrugsLaugets indtægter.

I en årrække bestod kasseforretningen primært af økologiske grøntsager og frugt indkøbt hos pålidelige leverandører, men i foråret 2017 lykkedes det at etablere en betydelig egenproduktion af grøntsager på Brinkholm, så der nu er grundlag for at markedsføre og afsætte abonnementskasser udelukkende med egne og andre lokale økologers produkter. Det er også målet, at der snart atter vil kunne ses dyr på Brinkholm!


Redigeret af: admin