Landbrugslauget
  Udskriv

Bestyrelsen 2019/20

Bodil Holm
Tlf.: 23348299
bomholm@gmail.com

Formand
Kontaktperson til Pr, salgs- og adm.grupperne

Valgt gf 2020

 Christian Coff
Tlf: 26471950
mail@chrcoff.dk 

Kontaktperson for mølleri og korn.

Valgt gf 2019

Ditlev Nissen
Tlf: 30484921
ditlev@levendelokalsamfund.dk

Kontaktperson til Permatopia

Særligt udpeget medlem gf 2020

Hans Jørgen Boye Pedersen
Tlf.: 3082 5192
hans@cykelstalden.dk 

Kontaktperson til Bygning og vedligeholdelsesgruppen 

Valgt gf 2019 

Klaus Larsen
Tlf. 3259 3557
klauslars@gmail.com  

Tegnende landmand
Kontaktperson til Distributionsgruppen, Møllergruppen samt Økonomi

Valgt gf 2020

Lene Helt Christiansen
Tlf: 20159630
lenehelt@mail.dk

 Kontaktperson til Natur/Miljø/klima-gruppen

Valgt gf 2020

Bente Hessellund Andersen
Tlf: 2929 4527
bente.hessellund@gmail.com

 Kontaktperson til Pakkegruppen og Dyregruppen

Valgt gf 2020

Suppleanter         
 Vakant  
 Vakant  

Interne revisorer:

Peter Vedel Jørgensen
Granparken 2D
4690 Haslev
Tlf.: 5631 5037
pev@outlook.dk 

Kontaktperson for Landbrug- og markdrift

 Kontaktperson til St. Linde kloakeringsgruppe

Lise Simonsen
Limfjordsvej 28
2720 Vanløse
lise@lisesimonsen@gmail.com

 
ANDET

LandbrugsLauget CVR-nr. 2635 1715

Bank
Merkur
Vesterbrogade 40, 1.
1620 København V
Tlf.: 7027 2706
kbh@merkurbank.dk
www.merkurbank.dk

Reg.nr. 8401 - Kontonr. 4205086

Regnskab og review

Revision Vadestedet, Godkendt Revisionsaktieselskab,
Vadestedet 6,4700 Næstved

 

Redigeret af: admin 2020-08-19 13:25:43