Landbrugslauget
  Udskriv

Bestyrelsen 2019/20

Bodil Holm
Tlf.: 23348299
bomholm@gmail.com

Formand
Kontaktperson til Pr, salgs- og adm.grupperne

 Christian Coff
Tlf: 26471950
mail@chrcoff.dk 

Kontaktperson for mølleri og korn.

Ditlev Nissen
Tlf: 30484921
ditlev@levendelokalsamfund.dk

Kontaktperson til Permatopia

Hans Jørgen Boye Pedersen
Tlf.: 3082 5192
hans@cykelstalden.dk 

Kontaktperson til Bygning og vedligeholdelsesgruppen 

 

Klaus Larsen
Tlf. 3259 3557
klauslars@gmail.com  
Tegnende landmand
Kontaktperson til Distributionsgruppen, Møllergruppen
samt Økonomi
Lene Helt Christiansen
Tlf: 20159630
lenehelt@mail.dk
 Kontaktperson til Natur/Miljø/klima-gruppen

Tobias Bjørn
Tlf: 24634759
tobiasbjorn@me.com
 Kontaktperson til gartner 
Suppleanter         
Bente Hessellund Andersen
Tlf: 2929 4527
bente.hessellund@gmail.com
Kontaktperson til Pakkegruppen og Dyregruppen
Kirsi Pakkanen  Orlov

Interne revisorer:

Peter Vedel Jørgensen
Granparken 2D
4690 Haslev
Tlf.: 5631 5037
pev@outlook.dk 

Kontaktperson for Landbrug- og markdrift

 Kontaktperson til St. Linde kloakeringsgruppe

Maja Klamer Løhr                                           
Mob: 2941 0049
majalohr@gmail.com

 
ANDET

LandbrugsLauget CVR-nr. 2635 1715

Bank
Merkur
Vesterbrogade 40, 1.
1620 København V
Tlf.: 7027 2706
kbh@merkurbank.dk
www.merkurbank.dk

Reg.nr. 8401 - Kontonr. 4205086

Regnskab og review

Revision Vadestedet, Godkendt Revisionsaktieselskab,
Vadestedet 6,4700 Næstved

 

Redigeret af: bodil 2019-06-21 15:43:51