Landbrugslauget

Natur-gruppen

Hvad laver vi?
Natur-gruppen informerer og kommunikerer om Brinkholms natur. 

 Brinkholm naturgruppe blev oprettet i 2019.

Vi er en gruppe af andelshavere, som ønsker at gøre en indsats for en rigere natur på Brinkholm.  Både udenfor de opdyrkede marker og så vidt muligt også indenfor de dyrkede marker. Vi prøver at finde ud af, hvad der vokser af vilde planter, og om der findes dyr, som vi kan forbedre levemulighederne for. Vi ønsker også at forbedre mulighederne for dyr og planter, som naturligt kunne være på Brinkholm, men som har manglet muligheder. Vi har bl.a. opsat en uglekasse, vi arbejder på at forbedre et stendige, vi forsøge at bekæmpe invasive arter og vi har planer om et levende hegn til hasselmus og andre arter, som lever i buskadser. Vi har også mange andre ideer. Vi laver en årlig projektplan, hvor vi fordeler de projekter, vi vil arbejde med.

Vi ønsker også at andre får øjnene op for naturværdierne på Brinkholm.

   
 

Sådan deltager du i Natur-gruppen?
Hvis du har idéer til natursiden eller du blot har lyst til at være med, så er du meget velkommen i gruppen.
Gruppen er åben. Så har du lyst til at deltage er du velkommen. 

Vil du høre mere kan du kontakte tovholderen Gunver ved mail gbennekou@gmail.com eller 29617067


Redigeret af: admin