Landbrugslauget

Landbrugs- og maskingruppen

De store maskiner, der høre sig til på en gård, skal der sørges for. Redskaber og udstyr skal passes godt på. Det er bla. disse opgaver som landbrugs- og maskinegruppen tager sig af. Der er mange ting, der skal være styr på, så der er god erfaring blandt gruppens medlemmer.


De tager sig også af at så og høste korn på markerne, laver driftplaner for hvad og hvor der skal sås.

Der er lige nu 4 medlemmer i gruppen, med maskine eller landbrugs erfaring. Når der skal bruges maskiner har gruppen en finger med i spillet. Der er mange opgaver, der løftes i flok som høstning af korn og såning, mens andre er ego-opgaver, som pløjning af marker. Det er også Landbrugs-gruppen, der tager sig af vedligeholdelse af laden, så der er plads for pakkeholdet i weekenderne.

Gruppen mødes efter behov og trækker glædeligt på nyttig erfaring på området.

Tovholder:
Peter Vedel Jørgensen
pev@outlook.com


Redigeret af: admin