Landbrugslauget

Brug naturen - LandbrugsLauget

Brinkholms natur byder altid velkommen med frisk luft,
en rislende å, marker og krat, planter og dyr i luften,
på jorden og i vandet

For et par år siden var børn og voksne optaget af naturgenopretning ved vores mose en dejlig forårsdag. Først gik de til ”verdens ende” efter haletudser og vinbjergsnegle, og derefter blev gennemløbet fra vores mose til Tryggevælde Å reetableret. Der har du mulighed for at fange nye haletudser – eller fisk. Nedenfor kan du læse om fiskeri i Tryggevælde Å og arkæologi på de tilstødende marker.

Fiskeri i Tryggevælde Å
Ved Jesper Hansen

Jesper fortalte i år 2003 følgende:” Brinkholm råder over ca. 530 meter af Tryggevælde å. Der er en god bestand af bækørreder, skaller og ål, ligesom der er enkelte gedder og aborrer. Havørreder vandrer i stort antal op i sensommeren for at gyde, og regnbueørreder vandrer i mindre antal op om foråret. Sandsynligvis er der også en mindre bestand af krebs.
Åen er meget næringsrig og fiskenes fødegrundlag består, udover småfisk, hovedsageligt af tanglopper og vårfluelarver og –nymfer.


Katastrofen sommeren 2002
Først i juli 2002 skete et stort udslip af 40.000 liter Gammel Dansk, og ugen efter 6000 liter whisky fra en fabrik nord for Dalby. Dette lagde åen 100 procent øde på Brinkholms stykke. Jeg var dernede 14 dage før, og dér vrimlede åen med fisk. Jeg fik en flot bækørred på 1,3 kg (se foto). Da jeg kom derned på min fødselsdag (d.8/7, red.), få dage efter udslippet, var alt liv væk, og bunden var dækket af døde tanglopper.
En forurening af den type er ligesom en prop, der går ned gennem åen og gradvist fortyndes. Når forureningen har passeret, rettes de fysiske forhold hurtigt op igen. Fisk og smådyr vil indvandre, dels fra opstrømsforureningen, dels fra sidebække, og dels nedstrøms fra, hvor forureningen ikke har haft så katastrofale følger. Det sker med forskellig hastighed alt efter den enkelte arts bevægelighed, og det er svært at sige, hvor lang tid der vil gå, før åen er sig selv igen. De pessimistiske siger 5 år, optimisterne siger 1 år.

Køge Sportsfiskerforening havde netop udsat 10.500 stk. ørredyngel på strækningen Dalby – Hårlev, og disse fisk er givetvis gået tabt. Senere har samme forening udsat 25.000 stk. ½-års ørreder på strækningen, hvilket helt sikkert vil hjælpe.
Jeg håber, at der allerede her i år 2003 vil være noget at komme efter udover den friske luft”.
Her i år 2005 kan vi konstatere, at der fortsat et rigt fiskeliv i åen.
Jesper fortæller:” Alle andelshavere kan frit fiske på vores stykke. Vær opmærksom på, at fiskeri ikke er for begyndere. Bækørreder er nogle hidsigpropper, og man skal have lidt check på det, for at ørreden ikke skal stikke af med en krog i munden og et par meter line efter sig. Desuden skal man kunne se forskel på bækørreder, havørreder i gydedragt og regnbueørreder.
Hvis du er nybegynder eller dine færdigheder er lidt rustne, så skal du have en garvet med på råd. Du kan sende en mail til: bordum.hansen@get2net.dk,hvis du er interesseret i en introduktionstur eller i fiskeriet i øvrigt".

Jesper afslutter med følgende:” Det er min holdning, at alle der vil fiske i åen, skal have det statslige fisketegn. Det fås på ethvert posthus og i mange grejbutikker. Desuden vil jeg opfordre alle til at melde sig ind i Køge Sportsfiskerforening. De gør et kæmpe stykke arbejde for åen, og det bør støttes. Melder du dig ind, får du også fiskeret på andre stykker af åen og meget andet godt”.
Medlemsoptagelse:
Køge Sportsfiskerforening,Kirkevej 34, Magleby, 4672 Klippinge. Tlf.:56578289

Arkæologi Af Palle Fonnesbo
Har du en amatørarkæolog i maven?
Er du til udendørs ture på Brinkhoms marker? Palle fortæller: "På Brinkholms jorder er der rige muligheder for at dyrke min store interesse. Vi arbejder med almindelig rekognoscering på marker og søgning med metaldetektor. Jeg står gerne til rådighed i forbindelse med registrering af fund og afmærkning af fundsteder på kort m.m., koordinering af afsøgning, fotografering af fund og udflugter til arkæologiske udgravninger og lokaliteter m.m."


Redigeret af: admin